Życie na Podsłuchu

By Tomasz 1 rok agoNo Comments
Home  /  Podsłuchy  /  Życie na Podsłuchu

Życie na Podsłuchu

Życie na Podsłuchu

https://podsluchy24.pl/zycie-na-podsluchu/

Art. 267

§ 1. Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do całości lub części systemu informatycznego.

§ 3.Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem.

§ 4. Tej samej karze podlega, kto informację uzyskaną w sposób określony w § 1-3 ujawnia innej osobie.

§ 5. Ściganie przestępstwa określonego w § 1-4 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Categories:
  Podsłuchy, spy24.pl
this post was shared 0 times
 300
About

 Tomasz

  (1 articles)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Zadzwoń teraz